raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka

Stopień mniej
znaczy więcej

czytaj więcej

Aktualności

Kim jesteśmy?

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie siecią ciepłowniczą w Polsce. Veolia Energia Łódź kontynuuje ponad 110-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.

Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich odbiorców. Zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. Dostarcza również ciepło systemowe z łódzkiego systemu do Konstantynowa Łódzkiego.

Co robimy?

Veolia Energia Łódź zgodnie z misją i strategią Grupy Veolia, mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, konsekwentnie realizuje swoją strategię przyjętą w 2009 roku. Zakłada ona w ramach projektu Nowa Energia dla Łodzi stopniową dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego i wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach.

Wdrożenie całego projektu pozwoli na ponad trzykrotne ograniczenie śladu węglowego – czyli emisji dwutlenku węgla.

Współpraca

W ramach Nowej Energii dla Łodzi, we współpracę z Veolią mogą włączyć się wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska w Łodzi.

Jeśli masz jakiś pomysł na ekologiczne działanie – zapraszamy!

Dotychczasowi partnerzy:

http://Logo%20Fundacji%20Veolia
http://Logo%20Ciepło%20systemowe
http://Logo%20Izby%20Gospodarczej%20Ciepłownictwo%20Polskie
http://Logo%20Polskiego%20Towarzystwa%20Elektrociepłowni%20Zawodowych