raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Ekoprojekty

Czujniki jakości powietrza

Veolia Energia Łódź wspólnie z Airly, łódzkimi spółdzielniami mieszkaniowymi i instytucjami prowadzi projekt, którego celem jest pomiar jakości powietrza w różnych częściach miasta. Wyniki pomiarów z poszczególnych czujników można sprawdzić na stronie airly.eu oraz w aplikacjach mobilnych na system Android i iOS.

Zgłoś propozycję lokalizacji czujników

20 czujników jakości powietrza to nie koniec naszego projektu. Veolia obecnie analizuje kolejne lokalizacje, gdzie mogą pojawić się nowe urządzenia.

Propozycje potencjalnych lokalizacji wraz z uzasadnieniem można przesyłać na adres czujniki@veolia.com

KROK 1. Podaj propozycję lokalizacji, zaznaczając ją na mapie google.

KROK 2. prześlij nam link do mapy z zaznaczoną propozycją oraz krótkie uzasadnienie: czujniki@veolia.com

 

Łódzki Klaster Fala Energii

Veolia Energia Łódź S.A. wraz z Aquapark Łódź Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchomiła Łódzki Klaster Fala Energii.

Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być w głównej mierze: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym z rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Łódzki Klaster Fala Energii został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Klaster będzie prowadzi działalność na terenie gminy Łódź.

Szczegóły: centrumkompetencji5g.pl/falaenergii