raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Produkujemy prąd i ciepło razem

Veolia w łódzkich elektrociepłowniach produkuje energię elektryczną i ciepło systemowe w jednym procesie technologicznym, czyli w kogeneracji, inaczej nazywanej również skojarzeniem. W porównaniu do ciepłowni i konwencjonalnych elektrowni, gdzie oddzielnie produkowane są odpowiednio ciepło i energia elektryczna, w elektrociepłowni wytwarzane są dwa produkty jednocześnie.

Kogeneracyjne „2 w 1” to przede wszystkim ograniczenie zużycia paliw o ok. 30 proc. wobec produkcji rozdzielnej co z kolei w prosty sposób znajduje odzwierciedlenie w ograniczeniu wpływu produkcji na środowisko. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wynikające z bardziej efektywnego wykorzystania paliwa i urządzeń wytwórczych oraz rozwój sieci ciepłowniczych dają realne możliwości eliminacji lokalnych, indywidualnych źródeł ciepła zanieczyszczających powietrze w mieście – odpowiedzialnych w głównej mierze za smog.

 

 

 

 

Mała kogeneracja

Oprócz instalacji kogeneracyjnych we własnych elektrociepłowniach EC3 i EC4 Veolia Energia Łódź współpracuje również z administratorami budynków i zakładów przemysłowych posiadających własne źródła ciepła i pomaga im produkować je w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Jest to tzw. rozproszona mała kogeneracja.

 

Mała kogeneracja – rozwiązanie dla Klientów, które poprawia efektywność energetyczną.

Dla naszych Klientów energia elektryczna i ciepło stanowią kluczowe media. Zmiany technologiczne w sektorze energetycznym powodują poszukiwanie nowych rozwiązań dla dostaw tych mediów. Mała kogeneracja jest odpowiedzią na wyzwania naszych Klientów. Daje nowe możliwości optymalizacji kosztów ciepła i energii elektrycznej. Prócz tego gwarantuje bezpieczeństwo dostaw mediów najwyższej jakości przy jednoczesnej redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Veolia Energia Łódź w ramach projektów małej kogeneracji oferuje rozwiązanie techniczne, eksploatację i model biznesowy, uwzględniający potrzeby naszych Klientów. Ofertę na rynku wyróżnia fakt, iż posiada doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę inżynierską o wysoko rozwiniętych kompetencjach w obszarze produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Veolia jest profesjonalnym partnerem w całym procesie inwestycyjnym, rozpoczynając od doboru jednostki kogeneracyjnej, poprzez jej zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację instalacji. Dla Klientów gwarantuje bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w przypadku braku zasilania ze strony dystrybutora. Dzięki temu Klienci mogą skupić się na prowadzeniu swojej podstawowej działalności.

Kogeneracja jest przeznaczona dla tych Klientów, którzy wykorzystują znaczące ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu (trigeneracja), a wykorzystanie tych mediów jest równomierne. Urządzenie dobierane jest indywidualnie, stosownie do zapotrzebowania. Klienci doceniają pełną automatyzację urządzeń oraz możliwość modulacji mocy. Urządzenia dobierane są w taki sposób, aby mogły działać z pełną mocą i pokrywać ciągłe zapotrzebowanie Odbiorców.