raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Spółdzielnie i administratorzy budynków

Łódzki Klaster Fala Energii

Veolia Energia Łódź S.A. wraz z Aquapark Łódź Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchomiła Łódzki Klaster Fala Energii.

Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być w głównej mierze: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym z rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Łódzki Klaster Fala Energii został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Klaster będzie prowadzi działalność na terenie gminy Łódź.

Szczegóły na stronie centrumkompetencji5g.pl/falaenergii

 

Usługi energetyczne dla budynków

Veolia Energia Łódź S.A. składa Państwu ofertę dodatkowych usług jakie pragniemy świadczyć na rzecz instalacji ciepłowniczych naszych Klientów i w ramach których pragniemy z Państwem współpracować:

 • Eksploatacja węzłów cieplnych.
 • Usługi doraźne w ramach pogotowia ciepłowniczego.
 • Usługi związane z rozliczaniem za zużytą energię cieplną.
 • Usługi konserwacyjne kotłowni gazowych i olejowych oraz związanej instalacji gazowej oraz innych urządzeń ciepłowniczych.
 • Sprzedaż ciepła w oparciu o lokalne źródła ciepła.
 • Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zrealizowane i planowane inwestycje energooszczędne w ramach „białych certyfikatów”.
 • Usługa zwalczania bakterii Legionella w instalacjach.

Oferta
Kontakt

 

Legalizacja ciepłomierzy

Veolia Energia Łódź S.A. oferuje usługę legalizacji ciepłomierzy do wody typu dystrybucyjnego.

Posiadamy stanowiska pomiarowe, zatwierdzone Decyzjami Głównego Urzędu Miar w zakresie sprawdzeń:

 • przeliczników wskazujących,
 • par czujników temperatury,
 • przetworników przepływu od Qp=0,6m3/h do Qp=15m3/h włącznie.

Oferta

 

Białe Certyfikaty – świadectwa efektywności energetycznej

Proponujemy usługę pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” za planowane lub zrealizowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Świadectwa efektywności energetycznej są elementem systemu wsparcia finansowego dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną, w którym podmioty otrzymują „białe certyfikaty” w ilości zależnej od osiągniętego poziomu oszczędności energii. Certyfikaty te mają konkretną wartość finansową i są zbywalne z pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, której Veolia jest uczestnikiem.

Przykładowe przedsięwzięcia, za które można uzyskać „białe certyfikaty”:

 • termomodernizacja,
 • modernizacja lokalnych źródeł ciepła,
 • modernizacja oświetlenia na bardziej energooszczędne,
 • modernizacja lub wymiana dźwigów na bardziej efektywne,
 • montaż zaworów podpionowych,
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów zasilanych wcześniej z kotłowni gazowych, olejowych, węglowych,
 • dobudowa cwu,
 • likwidacja grupowych węzłów cieplnych,
 • wymiana oraz izolacja instalacji wewnętrznych.

Oferta