raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Miasto

Rewitalizacja miasta

W ramach projektu Veolia opracowuje koncepcje zasilania poszczególnych obszarów rewitalizowanych, projektuje i buduje sieci ciepłownicze, umożliwiając zasilenie modernizowanych kamienic ciepłem systemowym, a tym samym eliminację lokalnych pieców.

Prowadzimy też działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ograniczania w mieście niebezpiecznego zjawiska tzw. niskiej emisji, która jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie smogu.

Szczegóły na stronie energiadlalodzi.pl

 

Łódzki Klaster Energii

Veolia Energia Łódź S.A. wraz z Aquapark Łódź Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchomiła Łódzki Klaster Fala Energii.

Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być w głównej mierze: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym z rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Łódzki Klaster Fala Energii został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Klaster będzie prowadzi działalność na terenie gminy Łódź.

Szczegóły na stronie centrumkompetencji5g.pl/falaenergii

 

Miejskie Klimaty

Projekt “Miejskie Klimaty” to przedsięwzięcie, którego ambicją jest skuteczne wdrażanie rozwiązań adaptacji do zmiany klimatu w oparciu o nowatorskie rozwiązania. W ramach międzysektorowej współpracy wypracowujemy foresighty środowiskowe, czyli scenariuszy przyszłości klimatycznej dla konkretnego miasta. Dzięki takim prognozom możemy podnieść odporność miast na nadchodzące zmiany klimatyczne, wprowadzając rozwiązania, będące odpowiedzią na wskazane w lokalnej diagnozie problemy.

Szczegóły na stronie fundacja.veolia.pl/nasze-programy/miejskie-klimaty