raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Zastrzeżenia prawne

Strona ta zawiera informacje na temat Spółek z grupy Veolia z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zwane łącznie „Spółkami z grupy Veolia”.

 

Prawa chronione

Zawartość niniejszej Strony opracowana łącznie przez Spółki z grupy Veolia (dalej “Zawartość”) jest chroniona przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, w tym o znakach towarowych, przepisy dotyczące wzorów oraz przepisy o nieuczciwej konkurencji.

Zawartość obejmuje architekturę, projekt graficzny (włączając w to kolory, czcionki i układ graficzny ekranów), a także wszystkie informacje i inne elementy dostępne na i/lub za pośrednictwem strony internetowej, takie jak dokumenty, artykuły, zdjęcia, ilustracje, obrazy, znaki towarowe i loga (zwłaszcza te będące własnością grupy Veolia), dane, bazy danych i wszystkie dźwięki (np. nagrania głosowe, muzyka i efekty dźwiękowe) oraz nieruchome lub animowane grafiki (takie jak animacje czy obrazy wideo), szczególne rozwiązania oprogramowania i programy do pobrania.

Niniejsza Zawartość jest wyłączną własnością Spółek z grupy Veolia, jej dostawców usług technicznych lub innych stron trzecich, które upoważniły Spółki z grupy Veolia łącznie bądź którąkolwiek z tych Spółek samodzielnie do ich używania.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub wykorzystanie całej Zawartości lub jej części, w jakikolwiek sposób i do dowolnego celu, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Spółek z grupy Veolia lub wyraźnie upoważnionych stron trzecich, za wyjątkiem wykorzystania do celów prywatnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W każdym przypadku, z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku kopiowania, rozpowszechniania i/lub wykorzystania całości lub części Zawartości, należy wyraźnie wskazać źródło (niniejsza Strona i oznaczenie grupy „Veolia” i Spółki z grupy Veolia) wraz z nazwą autora, jeśli dotyczy. Każda osoba nieprzestrzegająca tych przepisów prawnych będzie winna naruszenia praw autorskich i będzie podlegać karze przewidzianej przez prawo, bez względu na wszelkie inne prawo do zaspokojenia swoich roszczeń przysługujące Spółkom z grupy Veolia łącznie bądź każdej Spółce samodzielnie.

 

Odpowiedzialność

Spółki z grupy Veolia zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za treści, w tym za zapewnienie jakości, przydatności do określonego celu, uprawnienia i naruszenia. Co więcej, Spółki z grupy Veolia zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód bezpośrednich lub pośrednich, przypadkowych lub wtórnych, utraty danych lub zysków wynikających z lub związanych z używaniem lub eksploatacją niniejszej strony internetowej i jej zawartości.

Spółki z grupy Veolia dołożą wszelkich starań celem zapewnienia ciągłej dostępności do swojej strony dla osób ją odwiedzających. Niemniej jednak, Spółki z grupy Veolia nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej z jakiegokolwiek powodu. Co więcej, na stronie mogą znajdować się nieścisłości lub błędy typograficzne.

Okresowo na stronie będą dokonywane zmiany i będzie ona aktualizowana. W związku z tym, Spółki z grupy Veolia zastrzegają sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, sprostowań lub zmian w dowolnym momencie.

Odnośniki hipertekstowe znajdujące się na niniejszej stronie pozwalają na opuszczenie strony Spółek z grupy Veolia. Hiperłącza te zostały umieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika i nie oznaczają poparcia lub zatwierdzenia przez Spółki z grupy Veolia witryn internetowych stron trzecich, do których prowadzą. Takie witryny internetowe stron trzecich nie podlegają kontroli Spółek z grupy Veolia. Co więcej, Spółki z grupy Veolia nie są odpowiedzialne za warunki dostępu do treści tych stron, linków w nich zawartych, produktów czy usług oferowanych przez nie, danych przechowywanych i/lub wykorzystywanych na ich serwerach czy też ich zmiany lub aktualizacje.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów lub usług, nazwy domen i nazwy firm zamieszczone na niniejszej Stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Odniesienia do znaków towarowych, nazw produktów, usług, nazw domen i firm innych niż którejkolwiek ze Spółek z grupy Veolia nie oznaczają istnienia jakiegokolwiek związku pomiędzy którąkolwiek ze Spółek z grupy Veolia a tymi firmami, produktami, usługami, markami lub spółkami.