raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Efektywność energetyczna

Ochrona środowiska jest od wielu lat priorytetem w Unii Europejskiej i krajach członkowskich. Jest to ściśle związane z efektywnością energetyczną, której zwiększanie stanowi cel dla państw członkowskich UE.

 

Efektywność energetyczna to działania jakie Veolia podejmuje na majątku własnym oraz na instalacjach i urządzeniach Klientów w celu optymalizacji zużycia energii.

 • Działania takie można przeprowadzić wykonując wcześniej audyty energetyczne. To pozwala ocenić możliwy do osiągnięcia efekt energetyczny podjętych czynności/zadań. Dzięki doświadczeniu w wielu obszarach, Veolia może zarekomendować działania mające na celu optymalizację zużycia energii w konkretnym przypadku, indywidualizując podejście wg potrzeb Klientów.
 • W ramach poprawy efektywności energetycznej własnych urządzeń i instalacji Veolia modernizuje i wymienia sieci ciepłownicze. Dzięki temu ograniczane zostają straty podczas przesyłania ciepła – co przekłada się na efekty środowiskowe. Ponadto Veolia Energia Łódź wprowadziła System Zarządzania Energią ISO 50001, czyli międzynarodowy standard wyznaczający najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią, monitorowania bieżącego zużycia energii oraz wyznaczający wdrożenia działań dotyczących oszczędności energii i spełnianie najwyższych wymogów ochrony środowiska.
 • W ramach działań poprawiających efektywność energetyczną można wymienić wdrażanie odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji biomasowych i instalacji fotowoltaicznych. To również optymalizacja produkcji w kogeneracji.

 

Zakres oferty efektywności energetycznej dla budynków:

 

 • Usługi kompleksowej eksploatacji lokalnych kotłowni gazowych i olejowych oraz innych urządzeń energetycznych takich jak pompy ciepła, nagrzewnice powietrza, centrale wentylacyjne oraz powiązane instalacje.

 

 • Dla budynków posiadających kotłownie lokalne lub instalacje odnawialnych źródeł ciepła np. pompy ciepła możliwość przejęcia odpowiedzialności za eksploatację oraz dostawę ciepła z takiego źródła.

 

 • Usługi zarządzania instalacjami i urządzeniami ciepłowniczymi należącymi do klienta

Zwykle współpraca rozpoczyna się od dostaw ciepła systemowego. Następnie zostaje rozszerzona o usługi związane z odpowiedzialnością za prawidłowe utrzymanie instalacji i węzłów ciepłowniczych należących do klienta. Dla przykładu w ramach umowy Veolia może wykonać modernizację węzłów ciepłowniczych wraz z wyposażeniem ich w pełną automatykę, która umożliwia analizę zużycia ciepła online.

Oferta Veolii stanowi obecnie jedną z najbardziej kompleksowych i wygodnych propozycji tego typu na rynku od jednego dostawcy. Pozwala nie tylko na skuteczne prowadzenie nowoczesnej gospodarki energetycznej wraz z optymalizacją ekonomiczną dla klienta.

Działania mogą obejmować: legalizację ciepłomierzy, sprzedaż ciepła z lokalnych źródeł, serwis kotłowni lokalnych, sieci i urządzeń grzewczych czy instalację pomp ciepła.

 

 • Usługa pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” za planowane lub zrealizowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty poświadczają zaoszczędzenie danej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a tym samym ograniczenie wpływy na środowisko.

Aby wystąpić o białe certyfikaty należy wykazać oszczędność min 10 toe (420GJ/116MWh). Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie transakcji giełdowych.

Przykłady przedsięwzięć, za które można uzyskać białe certyfikaty:

 • Termomodernizacja, min. 1500m2 powierzchni ocieplonej budynku
 • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła
 • Modernizacja dźwigów wraz z ich napędami
 • Modernizacja źródła ciepła

Veolia Energia Łódź proponuje szeroką pomoc w zakresie identyfikacji przedsięwzięć, które pozwolą ubiegać się o „białe certyfikaty”, zarówno w zakresie wykonania niezbędnych audytów efektywności energetycznej jak i złożenia do Urzędu Regulacji Energetyki kompletnych wniosków.

 

 • Certyfikaty „Zielone ciepło”

Certyfikat stanowi potwierdzenie ilości ciepła pochodzącego ze źródeł OZE oraz określa wielkości zaoszczędzonego paliwa (węgla) i ograniczonej emisji CO2. Dla klientów certyfikat jest potwierdzeniem, że ciepło systemowe  dostarczone do danego obiektu pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji oraz że zostało wytworzone ze źródeł odnawialnych.