raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Przemysł

Usługi dla przemysłu

W odpowiedzi na stojące przed producentami podstawowe wyzwania, takie jak zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, oszczędne gospodarowanie energią i redukcja emisji gazów cieplarnianych, Veolia świadczy usługi z zakresu techniki, utrzymania całej infrastruktury nieprodukcyjnej – energetycznej – związanej z instalacjami wewnętrznymi i budynkiem. Rozwiązania Veolii opierają się na znajomości otoczenia działalności przedsiębiorstw. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów w odniesieniu do specyfiki branży, dają również gwarancję najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Veolia zapewnia kompleksowe wsparcie projektowe, inżynieryjne oraz w zakresie obsługi i konserwacji instalacji, zakupów paliw a także infrastruktury technicznej.

 

Optymalizacja wytwarzania i dystrybucji mediów

Optymalne gospodarowanie energią i redukcja emisji gazów cieplarnianych to dwa podstawowe wyzwania przed jakimi stają producenci. Dzięki dopasowaniu naszych rozwiązań do konkretnej liczby i wielkości administrowanych przez nas obiektów, a także poprzez poszerzenie gamy naszych usług i zakresu prac, wspomagamy naszych klientów w mierzeniu się z tymi wyzwaniami w całym łańcuchu zarządzania energią.

Veolia oferuje:

 • ciepło systemowe,
 • budowę i eksploatację indywidualnych źródeł kogeneracyjnych (gazowych lub opalanych biomasą),
 • dostawy energii elektrycznej w TPA,
 • dostawy i zarządzanie mediami energetycznymi,
 • optymalizację kosztów energii i kosztów operacyjnych,
 • kompleksową obsługę multitechniczną infrastruktury technicznej,
 • rozwiązania wykorzystujące ciepło odpadowe,
 • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii,
 • obniżenie emisji CO2.

Oferta
Kontakt

 

Serwis kotłowni lokalnych i urządzeń grzewczych

Usługi kompleksowej eksploatacji lokalnych kotłowni gazowych i olejowych oraz innych urządzeń energetycznych takich jak pompy ciepła, nagrzewnice powietrza, centrale wentylacyjne oraz powiązane instalacje, obejmującą określone prawem i dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia czynności konserwacyjno-eksploatacyjne takie jak:

 • badanie składu chemicznego wody, odmulanie zbiornika, regulacja i czyszczenie palnika, itp.
 • usługę pogotowia awaryjnego, z gwarantowanym czasem reakcji na zgłoszenie awarii,
 • zdalnej kontroli parametrów pracy i stanów awaryjnych ,
 • regulację pracy palników gazowych i olejowych wraz z analizą spalin,
 • kontrolę szczelności instalacji gazowych oraz kontrolę pracy systemu detekcji wycieku gazu GAZEX,
 • wykonywanie modernizacji, ulepszeń oraz wymian urządzeń wchodzących w skład kotłowni,
 • przygotowanie kotłowni do inspekcji UDT,
 • odkamienianie kotłów wodnych i parowych,
 • inne czynności związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem, modernizacjami oraz usuwaniem awarii i usterek.

Oferta

 

Pomiary emisyjne

Laboratorium Badań i Pomiarów Veolia Energia Łódź S.A oferuje wykonanie okresowych pomiarów emisyjnych do atmosfery w zakresie:

 • pomiaru strumienia i masy pyłu metodą grawimetryczną,
 • pomiaru metodami automatycznymi stężenia składników gazowych spalin:
 • dwutlenku siarki – SO2,
 • tlenków azotu – NOx (NO i NO2),
 • tlenku węgla – CO,
 • dwutlenku węgla – CO2,
 • pomiar stężenia pary wodnej,
 • oznaczanie stężenia rtęci ogólnej.

Oferta

 

Łódzki Klaster Fala Energii

Veolia Energia Łódź S.A. wraz z Aquapark Łódź Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchomiła Łódzki Klaster Fala Energii.

Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być w głównej mierze: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym z rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Łódzki Klaster Fala Energii został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Klaster będzie prowadzi działalność na terenie gminy Łódź.

Szczegóły na stronie internetowej centrumkompetencji5g.pl/falaenergii/