raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
15.04.2020

Gospodarka obiegu zamkniętego

Funkcjonujemy dzisiaj według modelu wzrostu produkcji i konsumpcji. Im więcej wytwarzamy i im więcej produktów kupujemy, tym zużywamy coraz więcej zasobów i wytwarzamy coraz więcej odpadów. W takich okolicznościach, mając na uwadze zachodzące zmiany klimatyczne i ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko, optyka rozwoju i korzystania z zasobów musi ulec zmianie.

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko dbałość o możliwie najmniejsze zużycie zasobów ale również dbałość o ich regenerację. Ten sposób myślenia musi przełożyć się na każdy etap życia produktów: od ich projektowania z wykorzystaniem wyłącznie materiałów, które mogą zostać ponownie użyte, poprzez produkcję opartą w jak największym stopniu o odnawialne źródła i zasoby, po konsumpcję szanującą środowisko i zagospodarowującą ponownie przetwarzane surowce. To sposób na racjonalne wykorzystanie wszystkich zasobów. Produkty, które stały się odpadami, powinny pozostawać w obiegu gospodarczym jako surowce tak długo, jak to możliwe. Dzięki temu ogranicza się ilość odpadów, a tym samym negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

Unijne cele w obszarze recyklingu:

65% recyklingu wszystkich opakowań do 2025 r., a 70% do 2030 r.

recykling papieru i kartonu na poziomie 75% do 2025 r., 85% do 2030 r.

recykling plastiku – 50% do 2025 r. i 55% do 2030 r.

Energia powinna wracać

Dzisiaj znajdujemy się na swego rodzaju etapie przejściowym. Będziemy w tym czasie wykorzystywać coraz więcej surowców wtórnych z odpadów, nie unikniemy jednak takich, z których nie jesteśmy w stanie nic odzyskać poza zgromadzoną w nich energią. Wobec tego termiczne wykorzystanie odpadów nie nadających się do ponownego wykorzystania, zagospodarowanie ich frakcji kalorycznej, która powstaje w procesie sortowania i recyklingu, wpisuje się w schemat gospodarki obiegu zamkniętego. A odzyskana z odpadów energia, jak i pozostałe surowce z nich pochodzące, powinny być wykorzystywane w tym samym obiegu do produkcji nowych produktów.

Każdy może przyczynić się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego

Po pierwsze – nie marnuj!
Żywności, produktów, zasobów takich jak woda, prąd czy ciepło. Informacje jak to zrobić, znajdziesz w „Ciepło, energia elektryczna, woda, odpady – oszczędzać każdy może…”

Po drugie – zwracaj uwagę co kupujesz.
Informacja na temat opakowań oznaczana jest odpowiednim symbolem.
.

Po trzecie – segreguj śmieci.
Dzięki temu uda się odzyskać znaczną ich część do ponownego przetworzenia.
Po czwarte – świeć przykładem i edukuj środowisko wokół siebie.
Im więcej osób zacznie działać, tym większe mamy szanse na pozytywne efekty – ochronę środowiska i podniesienie jakości życia dla nas i przyszłych pokoleń.
Zerowasterem może być każdy!
Odzyskaj co Twoje
Sprawdź
15.04.2020