raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Ciepło systemowe dla miasta

Z ciepła systemowego codziennie korzysta ponad 15 mln Polaków. Dzięki niemu mieszkańcy miast mogą korzystać z ogrzewania i ciepłej wody. Dostarczane jest do budynków przez systemy miejskie. Jest konkurencyjne cenowo, bezobsługowe, dostępne przez cały rok i ekologiczne. 

Długoletnie działania prowadzone przez producentów ciepła i energii elektrycznej dają pozytywne skutki jeśli chodzi o systematyczne ograniczenia emisji, a tym samym poprawę jakości powietrza. Sektor energetyki i przemysłu ma obecnie znikomy wpływ na zanieczyszczenie polskich miast. Stało się tak dzięki modernizacjom przeprowadzanym w elektrociepłowniach, takich jak zarządzane przez Veolię EC3 przy ulicy Pojezierskiej i EC4 na łódzkim Widzewie oraz dzięki rozwojowi sieci ciepłowniczych. Teraz głównymi „dostawcami” smogu są transport i gospodarstwa domowe, do których ciepło trafia z lokalnych kotłowni lub indywidualnych pieców. 

Likwidacja niebezpiecznej niskiej emisji jest w wielu wypadkach w zasięgu ręki. Wystarczy podłączyć budynek do sieci ciepłowniczej i korzystać tą drogą z ciepła systemowego, najlepiej wyprodukowanego w kogeneracji. 

 

Rewitalizacja z ciepłem systemowym

Mając na uwadze, że głównym źródłem smogu w mieście są przede wszystkim indywidualne, często przestarzałe piece na węgiel, tzw. „kopciuchy” jednym z rozwiązań mogących ograniczyć to zjawisko jest podłączanie do sieci ciepłowniczej, czyli ciepła systemowego nie tylko nowych, ale też już istniejących budynków i obiektów. Proces ten jest realizowany przez Veolię między innymi w ramach projektu rewitalizacji łódzkich kamienic. Veolia opracowuje koncepcje zasilania poszczególnych obszarów rewitalizowanych, projektuje i buduje sieci ciepłownicze, umożliwiając zasilenie modernizowanych kamienic ciepłem systemowym, a tym samym eliminując nieefektywne środowiskowo lokalne źródła ciepła.

 

Rozwój sieci ciepłowniczych

Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich odbiorców. Zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. Dostarcza również ciepło systemowe z łódzkiego systemu do Konstantynowa Łódzkiego.

 

 

Veolia Energia Łódź systematycznie inwestuje w rozwój i modernizację łódzkiej sieci ciepłowniczej – jednej z największych w Polsce. Ma to na celu ograniczenie możliwości występowania awarii oraz ograniczenie strat na przesyle ciepła, co ma też przełożenie na redukcję emisji CO2. Na najbliższe dwa lata zaplanowano modernizację sieci o długości ok. 30 km. Efektem 7-letniego programu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa łódzkiego (2017–2023) będzie wymiana ponad 70 km najbardziej wyeksploatowanych sieci ciepłowniczych z lat 60.–80. ubiegłego wieku.

Ciepło systemowe z sieci to przede wszystkim gwarancja i bezpieczeństwo dostaw nieprzerwanie przez cały rok. Klient decyduje kiedy ciepło ma być dostarczane do jego budynku. Cała infrastruktura ciepła systemowego w tym sieć jest stale monitorowana i kontrolowana przez specjalistów Veolii, którzy przez całą dobę czuwają nad prawidłową pracą systemu.  Serwis, remonty i modernizacje, kontrole urządzeń ciepłowniczych są również realizowane przez łódzką Veolię.

 

Zalety ciepła systemowego

Dostępność
Ciepło systemowe to najbardziej rozpowszechniony w polskich miastach sposób ogrzewania mieszkań, zakładów przemysłowych, instytucji użyteczności publicznej, centrów handlowych i usługowych.
Ekologia
Ciepło systemowe ogranicza zanieczyszczenia powietrza pochodzące z indywidualnych kotłowni (tzw. niska emisja) w miastach. Proces produkcji podlega określonym normom środowiskowym i jest dokładnie kontrolowany.
Bezpieczeństwo
Infrastruktura ciepła systemowego podlega stałej kontroli dostawcy. Zaopatrzenie miast w ciepło jest podstawowym obowiązkiem dostawców ciepła systemowego dlatego system ciepłowniczy należy do startegicznych elementów infrastruktury miast.
Wygoda i bezobsługowość
Dzięki kompleksowej i profesjonalnej obsłudze, odbiorcy ciepła nie muszą się martwić ogrzewaniem mieszkania. Ciepło systemowe to łatwość i czystość eksploatacji.
Ekonomia
Ciepło systemowe to gwarancja stabilności cen. Dynamika ich zmiany jest najniższa spośród wszystkich rozwiązań grzewczych w Polsce. Ciepło systemowe jest konkurencyjne cenowo zarówno dla budynków wielorodzinnych, jak i obiektów handlowych czy przemysłowych.