raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Ciepło i prąd – efektywne skojarzenie

Droga ciepła systemowego dostarczanego do mieszkań, domów i miejsc pracy rozpoczyna się w elektrociepłowni. Wytwarzanie ciepła systemowego może odbywać się w drodze różnych procesów: spalania węgla, gazu, biomasy, przetwarzania energii słonecznej czy wiatrowej, geotermii i wykorzystania paliw alternatywnych. Kluczowe jest efektywne korzystanie z surowców, ich niemarnowanie oraz odzyskiwanie i ponowne użycie w procesie produkcji energii i ciepła dla mieszkańców.

Kogeneracja, czyli efektywne „2 w 1”

Łódzki system ciepłowniczy, którym zarządza Veolia, składa się z dwóch elektrociepłowni: EC3 i EC4, ponad 840 kilometrów sieci ciepłowniczych i około 10000 węzłów cieplnych. W elektrociepłowniach energia elektryczna i ciepło systemowe wytwarzane są w jednym procesie technologicznym zwanym kogeneracją. W porównaniu do rozdzielnej produkcji ciepła w ciepłowni i prądu w elektrowni, w kogeneracji możliwe jest osiągnięcie oszczędności w zużyciu paliw na poziomie ok. 30 procent. To w prosty sposób znajduje odzwierciedlenie w ograniczeniu wpływu produkcji na środowisko. Do tego należy dodać, że ciepło systemowe wyprodukowane w kogeneracji i dostarczane sieciami ciepłowniczymi jest jednym z najlepszych sposobów walki ze smogiem w polskich miastach.

 

Nowa Energia dla Łodzi

W łódzkich elektrociepłowniach paliwami wykorzystywanymi do produkcji ciepła i energii elektrycznej są węgiel i biomasa. Jednak mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, Veolia Energia Łódź realizuje strategię, która w ramach projektu Nowa Energia dla Łodzi zakłada dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego. W ramach projektu Veolia planuje zastąpienie węgla gazem, paliwem alternatywnym pre-RDF, czyli frakcją resztkową powstałą w procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz biomasą toryfikowaną. Wdrożenie całego projektu pozwoli na ponad trzykrotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz poniższą animację↓