raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
08.07.2024

10 powodów, dla których czas na GreenUp!

  • GreenUp to długotrwałe podejście ekologiczne: GreenUp dąży do ekologicznej transformacji wszystkich niezbędnych działalności, aby zbudować pozytywną przyszłość społeczeństw. Przejście na ekologię oznacza dekarbonizację, zmniejszenie zanieczyszczenia i regenerację zasobów naturalnych.
  • GreenUp to przyspieszenie ekologicznego podejścia, które powoduje transformację i chroni: GreenUp oferuje skuteczne i dostępne rozwiązania ekologiczne, chroniąc zdrowie, jakość życia, oraz strategiczne cele klientów.
  • GreenUp to przyspieszenie z mocą i zwinnością lidera: Veolia, działając na skalę międzynarodową i będąc liderem w wielu regionach, przyspiesza transformację ekologiczną, korzystając z efektu skali i zwinności operacyjnej.
  • GreenUp to przyspieszenie dzięki 3 stymulatorom wzrostu: GreenUp opiera się na dekarbonizacji lokalnej energii, nowych technologiach wodnych oraz przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych, przeznaczając znaczne środki na rozwój tych obszarów.
  • GreenUp to przyspieszenie poprzez połączenie naszych poszczególnych działalności: GreenUp wykorzystuje synergię między różnymi działami Veolii w zakresie wody, odpadów i energii, aby tworzyć kompleksowe rozwiązania ekologiczne, np. bioenergia z odpadów czy oczyszczanie zanieczyszczeń PFAS.
  • GreenUp to przyspieszenie naszych możliwości wprowadzania innowacji: GreenUp podwaja środki na innowacje, rozwijając nowe technologie i korzystając z sieci centrów badań, by sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym. Korzystamy z naszej sieci 13 ośrodków badań i innowacji w 13 krajach oraz z 7 centrów tematycznych prowadzonych przez Strefy.
  • GreenUp to przyspieszenie na rynku napędzanym obecnie przez popyt: GreenUp odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku na ekologiczne rozwiązania, pozycjonując Veolię jako głównego dostawcę gotowych rozwiązań.
  • GreenUp to przyspieszenie z naszymi partnerami: GreenUp opiera się na współpracy z klientami, dostawcami, opinią publiczną oraz pracownikami, aby wspólnie rozwijać i finansować ekologiczne projekty.
  • GreenUp to pogodzenie ekonomii i ekologii: GreenUp dąży do osiągnięcia równowagi między wynikami finansowymi a ekologicznymi, inwestując w dekarbonizację, usuwanie zanieczyszczeń i oszczędzanie zasobów naturalnych.
  • GreenUp, to wpływ Veolii, który przyspiesza: GreenUp wykorzystuje globalny zasięg i status Veolii, aby przyspieszyć ekologiczne zmiany, osiągając wzrost finansowy i pozafinansowy poprzez innowacje i efektywność.