raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
11.06.2024

91% mieszkańców UE zauważa zmiany klimatyczne

TRANSFORMACJA EKOLOGICZNA: Czy (wciąż) jesteśmy na nią gotowi?

Stoimy na rozdrożu. Zmiany klimatyczne powodują, że naprzeciw siebie stają radykalne posunięcia i przerwa od działań na rzecz ochrony klimatu.

Jedno i drugie wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Veolia proponuje trzecią drogę: działania na rzecz ekologii, które zmienią gospodarkę i zapewnią ludziom bezpieczeństwo. Żyjemy w czasach, w których działania na rzecz ochrony środowiska są znacznie mniej kosztowne, niż konsekwencje zdrowotne, ekonomiczne i społeczne wynikające z braku działań proekologicznych. GreenUp, nowy program strategiczny grupy Veolia, wyznacza cele Grupy sięgające roku 2027. Dążymy do przyspieszenia dekarbonizacji gospodarki, oczyszczenia ekosystemów i regeneracji zasobów. Nie da się i nie wolno przeprowadzić transformacji ekologicznej bez zaangażowania ludzkości. Jeśli nie wyjaśnimy ludziom zastosowanych rozwiązań, nigdy ich nie zrozumieją i nie zaakceptują. Niektóre rozwiązania mogą wymagać zmian w prezentacji, poniesienia przez konsumentów nieznacznych dodatkowych kosztów lub zmiany nawyków i przyzwyczajeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Wsłuchiwanie się w głos ludności oznacza zrozumienie trosk i potrzeb obywateli po to, by zidentyfikować strategie transformacji, które ludzie nie tylko zaakceptują, ale wręcz uznają za konieczne. W ten sposób ludzkość znajdzie w sobie motywację do zadbania o zrównoważoną przyszłość naszej planety.

Wyniki drugiej edycji Barometru Transformacji Ekologicznej świadczą o tym, że opinii publicznej na całym świecie zależy na działaniu. Mieszkańcy całego świata żyją w coraz trudniejszych warunkach, narażeni są na problemy zdrowotne i straty materialne, co utwierdza ich w przekonaniu, że już czas podjąć działania na rzecz ochrony klimatu. Wszyscy oczekują wprowadzania powszechnie dostępnych, skutecznych rozwiązań, które ochronią ludzi przed zanieczyszczeniem środowiska i zabezpieczą ziemie przed ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. Oczekują rozwiązań, które zregenerują kluczowe zasoby. Ochrona środowiska, która zapewnia ludziom zdrowie i dobre warunki życia, pamięta o każdym człowieku: ta zasada będzie przyświecać naszym działaniom w nadchodzących latach i pozwoli nam stawić czoła największemu wyzwaniu, z jakim mierzy się współczesny świat: wyzwaniu transformacji ekologicznej.

 • 89% populacji jest zdania, że zachodzą zmiany klimatyczne.(Dane nie zmieniły się w porównaniu do 2022 r.)
 • 97% ankietowanych uważa, że to zdrowie, a nie koszty, jest najważniejsze przy podejmowaniu decyzji dotyczących wody, odpadów i energii
 • 66% populacji jest zdania, że bezczynność będzie kosztować ludzkość więcej niż działania na rzecz ochrony środowiska (Dane nie zmieniły się w porównaniu do 2022 r.)
 • 2/3 uważa, że korzystne dla ich zdrowia zmiany skłoniłyby ich do rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń lub zaakceptowania nieco wyższych kosztów

STRACH PRZED ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI OGARNIA PLANETĘ

Coraz częściej mamy do czynienia z rekordowymi temperaturami, które powodują ofiary śmiertelne, problemy zdrowotne i szkody materialne spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Na całym świecie  ludzie obawiają się o zdrowie i jakość życia.

 • 2/3 populacji uważa, że jest narażona na ryzyko wynikające ze zmian klimatu lub zanieczyszczeń środowiska.
 • Nawet 80% mieszkańców Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Południowej i Wschodniej czuje się zagrożonych i przyznaje się do olbrzymich obaw związanych ze zmianami klimatycznymi.

W większości państw na całym świecie kobiety i młodzi ludzie (w wieku od 18 do 35 lat) uważają, że zmiany klimatyczne stanowią dla nich zagrożenie.

 • 64% czuje się narażonych na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia. (W tym 64% już odczuwa pogorszenie stanu zdrowia, a 58% ma problemy ze zdrowiem psychicznym). Zmiany klimatu wpływają na całą populację, a mimo to coraz więcej osób neguje ich istnienie.

Zobojętnienie na zmiany klimatyczne dotyka najbardziej bezbronne grupy społeczne. Wynikające ze złożoności problemu poczucie bezradności i strach stanowią poważną przeszkodę w walce ze zmianami klimatu.

 • 89% populacji jest zdania, że zachodzą zmiany klimatyczne. (Dane nie zmieniły się w porównaniu z pierwszym wydaniem barometru z 2022 r.
 • 27% mieszkańców świata neguje lub umniejsza odpowiedzialność człowieka za zmiany klimatu. (wzrost o 2 punkty w ciągu 18 miesięcy)
 • 35% wątpi, czy nadal mamy możliwość powstrzymania zmian klimatycznych i ograniczenia zanieczyszczenia. (wzrost o 3 punkty w porównaniu do 2022 roku)

OPINIA PUBLICZNA NA TROPIE PRZYSZŁOŚCI NASZYCH MARZEŃ

Chociaż nie ma konkretnego planu działania, co sprzyja negowaniu zmian klimatycznych i poczuciu, że nic już nie można zmienić, opinia publiczna jest przekonana, że trzeba działać. Podmioty prywatne i publiczne muszą zmienić tę tendencję i zaoferować obywatelom oczekiwane rozwiązania.

 • 62% (+2%) nie potrafi sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało ich codzienne życie po transformacji ekologicznej.
 • 75% ankietowanych na całym świecie jest przekonanych, że zagrożenie dla zdrowia jest poważne.
 •  Ubóstwo stanowi realne zagrożenie dla 74% ludzkości.

Aby odpowiedzieć na krytyczne uwagi dotyczące braku skuteczności i zaangażować ludzi w transformację ekologiczną, należy wykazać, w jaki sposób transformacja ekologiczna może być dla wszystkich korzystna. Połączenie technologii i samowystarczalności z pożytkiem dla zdrowia i jakości życia zależy od zdolności każdego z nas do współpracy. Każdy jest zobowiązany do podjęcia działań i wzięcia na siebie odpowiedzialności.

 • 67% uważa, że zmieniłoby swoje nawyki lub zaakceptowałoby nieco wyższe koszty, jeśli dane rozwiązanie korzystnie wpłynęłoby na ich zdrowie.
 • 9 na 10 osób na świecie uważa, że do znalezienia i wprowadzania rozwiązań potrzebne są władze lokalne, firmy, rządy, instytucje międzynarodowe i osoby prywatne.
 • CO NAJMNIEJ 1 NA 2 OSOBY na świecie uważa, że działania na rzecz ochrony środowiska muszą wykorzystywać zarówno technologie, jak i samowystarczalność.
 • 90% uważa za konieczne połączenie planów, zmian w prawie i przepisach, innowacji i informacji na rzecz udanej transformacji ekologicznej

DEKARBONIZACJA, USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ I REGENERACJA ZASOBÓW

Poprawa zdrowia i jakości życia motywują do działania, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kosztami finansowymi lub zmianami dotychczasowych nawyków. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją (i cieszą się powszechną akceptacją!) rozwiązania pozwalające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, regenerację zasobów i dekarbonizację gospodarki. Co do opinii publicznej, ludzie są gotowi ponieść koszty i wprowadzić zmiany wymagane do ich wdrożenia na szeroką skalę.

DEKARBONIZACJA

 • 8 na 10 osób na świecie jest skłonnych zapłacić nieco więcej za energię produkowaną lokalnie z odpadów nienadających się do recyklingu i biomasy, aby zabezpieczyć dostawy energii w swoim kraju i ograniczyć emisje CO2 powodowane przez produkcję energii.

OCZYSZCZANIE

 • 84% jest gotowych zapłacić nieco więcej za wodę, a 81% za owoce i warzywa, aby sfinansować rozwiązania pozwalające na walkę z zanieczyszczeniem wody i gleby (w tym 33% i 31% bez najmniejszego zawahania). Zagrożenia dla zdrowia są uważane za niedopuszczalne. Motywują do podejmowania decyzji na rzecz eliminacji mikrozanieczyszczeń z wody i oczyszczania gleb rolniczych.

REGENERACJA ZASOBÓW

 • 79% (wzrost o 10% w porównaniu do 2022 r.) jest skłonnych jeść żywność z upraw, które wykorzystują wodę pochodzącą z recyklingu, jeśli ponowne wykorzystanie wody zmniejszy ryzyko niedoborów wody wykorzystywanej na cele konsumpcyjne, w rolnictwie i gospodarce krajowej.
 • 66% (wzrost o 13% w porównaniu do 2022 r.) jest skłonnych pić wodę wyprodukowaną w wyniku recyklingu ścieków, aby zmniejszyć ryzyko niedoborów wody.

METODOLOGIA BAROMETRU WYBÓR PAŃSTW

Ankieta przeprowadzona w 26 państwach na 5 kontynentach, z udziałem ponad 29 500 osób (od 1000 do 2000 na jedno państwo). Państwa te zamieszkuje prawie 60% światowej populacji. Odpowiadają za 67% globalnej emisji gazów cieplarnianych i 77% światowego PKB.

Barometer_wyniki_Europa_2024 PL