raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
02.06.2022

Generator edukacji Veolii

Grupa Veolia w Polsce współpracuje ze szkołami zawodowymi i uczelniami w ramach programu „Generator”. Poza organizowaniem praktyk i staży, rozbudowuje program klas patronackich, upatrując w tym szansę na pozyskanie pracowników, którzy w przyszłości będą kształtować branżę w procesie transformacji ekologicznej.

Wejście na rynek pracy jest dla wielu młodych osób wyzwaniem. Edukacja nie zawsze odpowiada realnym potrzebom pracodawców, dlatego Veolia od wielu lat wspiera młodzież i studentów na ścieżce ich  kariery w energetyce.

Zawodowcy na początku drogi

Veolia Energia Łódź od wielu lat ściśle współpracuje w z Zespołem Szkół Politechnicznych im. KEN, w którym działają klasy patronackie kształcące uczniów w zawodach technik elektryk i technik energetyk.

Spółka, angażując się w proces kształcenia zawodowego, chce zapewnić transfer wiedzy pomiędzy obecnymi i przyszłymi pracownikami. W ramach procesu kształcenia uczniowie spotkają się z ekspertami Veolii, a także uczestniczą w praktykach zawodowych w elektrociepłowniach i w obszarze sieci ciepłowniczej. Najlepszym uczniom klas patronackich firma funduje stypendia, a na zakończenie szkoły proponuje atrakcyjne warunki zatrudnienia. Ponadto uczniowie, którzy zdecydują się na zatrudnienie w Veolii, mogą liczyć na dalszy rozwój zawodowy, w tym m.in. na dofinansowanie przez pracodawcę nauki na uczelni.

W ramach patronatu Veolia zapewnia sprzęt do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni warsztatowych. W szkole został uruchomiony projekt Campus Tech, w ramach którego rozwijane są kompetencje przyszłości w branży energetycznej , w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, Internet Rzeczy w ciepłownictwie, innowacyjne technologie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Współpraca z uczelniami

Energetyka, w tym łódzkie ciepłownictwo, ustawicznie się zmienia. Dekarbonizacja i dywersyfikacja paliw wykorzystywanych w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej to nie tylko wymóg wynikający z wyzwań klimatycznych, ale również szansa dla kolejnych pokoleń energetyków uczestniczenia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z transformacją ekologiczną.

Łódzka spółka Veolii i Politechnika Łódzka od wielu lat współpracują nad rozwojem ścieżki zawodowej i kształceniem studentów. Zakres działań obejmuje dostosowanie profilu wybranych kierunków kształcenia uczelni do potrzeb współczesnego rynku pracy i oczekiwań pracodawcy oraz organizację praktyk studenckich w zakładach łódzkiej spółki. Studenci piszący pracę o tematyce: energetycznej, ciepłowniczej, związanej z nowymi technologiami, energią odnawialną lub transformacją energetyczną, mogą wziąć udział w konkursie Veolii na najlepszą pracę inżynierską lub dyplomową. Ostatnia umowa podpisana z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ dotyczy wdrażania prac naukowych i badawczo-rozwojowych, w szczególności najnowszych wyników badań naukowych w dziedzinie inżynierii chemicznej i biochemicznej, inżynierii i ochrony środowiska oraz inżynierii bezpieczeństwa pracy związanej z profilem działalności Veolii.

Ponadto, Veolia jest wśród łódzkich firm, które przystąpiły do programu „Młodzi w Łodzi”. Studenci zainteresowani rozwojem w branży energetycznej mogą zgłaszać się do uczestnictwa w płatnych stażach wakacyjnych w różnych działach spółki, zarówno w obszarze operacyjnym jak i administracyjnym.

Veolia Energia Łódź współpracuje również ze Studenckimi Kołami Naukowymi, których działalność i prowadzone projekty dotyczą zrównoważonego rozwoju, efektywnego wykorzystania paliw oraz odnawialnych źródeł energii.

Wojownicy na drodze

Studenckie Koło Naukowe „Iron Warriors” przy Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej jest jednym z pionierów wśród projektów studenckich w Polsce zajmujących się budową spalinowych pojazdów startujących w zawodach Shell Eco Marathon. Drużyna powstała pod koniec 2012 roku. W ciągu 6 lat zbudowali trzy bolidy i osiągnęli dobre wyniki na zawodach krajowych i międzynarodowych m.in. 1. miejsce podczas zawodów Educ Eco we Francji, ustanowili rekord Polski w jeździe na kropelce wynoszący 837 km/l, są najszybciej rozwijającą się polską drużyną startującą w Eco – maratonach.

Ich celem jest przekroczenie granicy 1000 km na jednym litrze paliwa, jako pierwsza drużyna w Polsce. Najbliższe zawody w 2022 r., w których planują wystartować odbędą się we Francji, następnie w Londynie i Finlandii. Zespół „IW Team” uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych propagujących nowoczesne rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu, m.in. w Melbourne, Helsinkach i Bangkoku.

GUST na energię

GUST (Generative Urban Small Turbine) to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015. Projekt realizowany jest przez członków Studenckiego Koła Naukowego Energetyków (SKNE) znajdującego się przy Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Skupia on studentów Politechniki Łódzkiej z Wydziału Mechanicznego, WEEiA, WZiIP, WFTiMS oraz International Faculty of Engineering. Działalność studentów w projekcie obejmuje badania i projektowanie turbin wiatrowych dla obszarów miejskich i podmiejskich. W kontekście wysokiego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, korzyści płynące z eksploatacji energii wiatrowej (zarówno w rozwiązaniach współpracujących z siecią jak i off-grid) stanowią o jej potencjale rozwoju. Ambicją studentów zespołu GUST jest zaproponowanie rozwiązań technicznych pozwalających na pełniejsze wykorzystanie tego źródła energii, jak również szeroko pojęta popularyzacja wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej.

Projekt ma za zadanie promować pozyskiwanie energii odnawialnej z wiatru na potrzeby indywidualnych użytkowników (prosumentów). W tym celu został zaprojektowany i skonstruowany prototyp przydomowej turbiny wiatrowej.

Projekt GUST od 5 lat bierze udział w konkursie International Small Wind Turbine Contest w Holandii rywalizując z zespołami z całego świata. Celem konkursu jest przygotowanie przez zespół studentów projektu małej turbiny wiatrowej spełniającej szereg wymagań postawionych przez organizatorów. W latach 2016-2018 zespół trzykrotnie zajął pierwsze miejsce we wcześniej wspomnianym konkursie, a w roku 2019 otrzymał III miejsce.