raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Weź udział w ekologicznych konkursach – „6R w praktyce” i „Dobrze zapakowani”

Bądź Eko i weź udział w kreatywnych konkursach!

Statystyczny Polak rocznie produkuje ponad 320 kg śmieci i liczba ta co roku rośnie. Dlatego czas przyjrzeć się swoim przyzwyczajeniom.

Konkurs „6R w praktyce” 

„6R” to skrót od angielskich słów odpowiadających kolejnym krokom w dążeniu do eko przyzwyczajeń. 

1. Refuse – odmawiaj i nie przynoś do domu zbędnych rzeczy i gadżetów (np. ulotek)
2. Reduce – redukuj, ograniczaj ilość rzeczy i odpadów w swoim otoczeniu
3. Reuse – używaj ponownie, wykorzystuj do innych funkcji
4. Recycle – segreguj i przetwarzaj surowce wtórne
5. Rot – mądrze gospodaruj resztkami organicznymi – kompostuj, nie marnuj jedzenia
6. Repair – naprawiaj

Jak wziąć udział w konkursie?  

 • Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie kolażu zdjęć, przedstawiającego zastosowanie jednej lub kilku zasad 6R. Za kolaż zdjęć uznaje się minimum 4 zdjęcia, zamieszczone na jednej grafice w formacie .jpg lub .png.
 • Pracę konkursową należy załadować na bezpłatny, ogólnodostępny serwer do przesyłania plików np. WeTransfer, a następnie przesłać link do pobrania na adres edukacja@gridw.pl.
 • Na Wasze prace czekamy do 11 września do godz. 15:00.
 • W działanie może się włączyć każdy mieszkaniec Łodzi, niezależnie od wieku. Jeśli masz mniej niż 18 lat, na twój udział muszą się zgodzić rodzice/opiekunowie. Skan lub zdjęcie wypełnionej oraz podpisanej przez nich zgody prześlij na adres edukacja@gridw.pl. formularz zgody Możecie również uczestniczyć w konkursie razem, jako zespół rodziny. Wówczas ww. zgoda nie jest wymagana.
 • Podczas zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia: podać aktywny adres e-mail, swoje imię i nazwisko, a także potwierdzić fakt zamieszkania na terenie Miasta Łodzi oraz swój wiek, wskazując w formularzu rejestracyjnym odpowiednią deklarację. formularz zgłoszenia

Pięć najlepszych prac zostanie nagrodzonych nagrodami rzeczowymi! 

W zakładce http://zielonemiasto.online/ekoswiadomi/odpady znajdziecie materiały dotyczące zasady 6R i inspiracje do pracy konkursowej.

Przeczytaj Regulamin Akcji.

Konkurs “Dobrze zapakowani”

“Dobrze zapakowani” to konkurs dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w stworzeniu produktu przyjaznego środowisku.

Jak wziąć udział w konkursie?  

 • Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej (np. rysunek, forma przestrzenna, dowolna technika malarska itp.) pokazującej ekologiczne opakowanie wybranego produktu. Opakowanie powinno być zaprojektowane zgodnie z zasadami ekodesignu.
 • Autor pracy może przyjąć dowolną formę prezentacji opakowania w formie multimedialnej (prezentacja, film, infografika itp.). W prezentacji opakowania należy określić dla jakiego produktu może być wykorzystane i w jaki sposób nawiązuje do zasad ekodesignu.
 • Pracę konkursową należy załadować na bezpłatny, ogólnodostępny serwer do przesyłania plików np. WeTransfer, a następnie przesłać link do pobrania na adres edukacja@gridw.pl.
 • Konkurs „Dobrze zapakowani” trwa do 11 września do godz. 15:00.
 • W działanie może się włączyć każdy mieszkaniec Łodzi, niezależnie od wieku. Jeśli masz mniej niż 18 lat, na twój udział muszą się zgodzić rodzice/opiekunowie. Skan lub zdjęcie wypełnionej oraz podpisanej przez nich zgody prześlij na adres edukacja@gridw.pl. formularz zgody Możecie również uczestniczyć w konkursie razem, jako zespół rodziny. Wówczas ww. zgoda nie jest wymagana.
 • Podczas zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia: podać aktywny adres e-mail, swoje imię i nazwisko, a także potwierdzić fakt zamieszkania na terenie Miasta Łodzi oraz swój wiek, wskazując w formularzu rejestracyjnym odpowiednią deklarację.  formularz zgłoszenia

Jakimi zasadami kierować się przy projekcie opakowania?

 • postarajcie się, aby opakowanie było stosunkowo proste i łatwe do rozmontowania;
 • spróbujcie stworzyć opakowanie jednomateriałowe;
 • zaprojektujcie opakowanie tak, aby po spełnieniu swojej podstawowej roli można je było wykorzystać do czegoś innego;
 • stwórzcie opakowanie, które można wykorzystywać wielokrotnie;
 • wykorzystajcie łatwe do lokalnego pozyskania materiały pochodzenia naturalnego, będące przyjazne środowisku.

W zakładce http://zielonemiasto.online/ekoswiadomi/odpady znajdziecie materiały dotyczące eco-designu i inspiracje do pracy konkursowej.

Przeczytaj Regulamin Akcji.