raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
05.07.2020

Ruszył projekt edukacyjny „#ZzielonąEnergią dla Łodzi”

Projekt #ZzielonąEnergią dla Łodzi to platforma łącząca entuzjastów ekologicznego stylu życia z łódzkiej aglomeracji. Celem inicjatywy jest budowa społeczności mieszkańców chcących pogłębiać swoją ekowiedzę i angażować się w działania na rzecz poprawy stanu miejskiego środowiska.

Konkurs „Dzielnica Bioróżnorodności” to pierwsza akcja w ramach programu. Każdy mieszkaniec Łodzi może zaproponować nową nazwę dla wybranej osiedlowej uliczki, parkowej alejki lub bezimiennego terenu zielonego. Inspirację powinny stanowić nazwy cennych lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, szczególnie tych charakterystycznych dla regionu łódzkiego. Propozycję należy wprowadzić na interaktywną mapę dostępną na stronie http://zielonemiasto.online, dołączając zdjęcie wybranego gatunku oraz uzasadnienie (np. w formie krótkiego filmu, piosenki, animacji czy kolażu), dlaczego jest on ważny i należy o niego dbać. Czas na zgłaszanie pomysłów mija 31 sierpnia. O wyborze najciekawszych pomysłów zadecydują eksperci oraz internauci, a ich autorzy otrzymają zestawy przydatnych eko akcesoriów.

05.07.2020