raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

„NaprawiaMY z Veolią” – 4 kawiarenki naprawcze powstają w Łodzi

Znamy już wyniki konkursu grantowego „NaprawiaMY z Veolią” i wiemy gdzie powstaną kawiarenki naprawcze w Łodzi! Liderami koalicji, które otrzymały granty na działania kawiarenek są: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Dom Kultury „502” i Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki .

 

Naszą Wizją jest zielona Łódź, gdzie mieszkańcy starają się generować jak najmniej odpadów, kupować rozsądnie, dbać o jakość życia obecnego i przyszłego pokolenia, troszczą się o ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska. (…) Chcielibyśmy aby kawiarenka była miejscem lokalnej społeczności, gdzie wspólnie będzie mogła wzajemnie się inspirować w naprawach zepsutych przedmiotów, nadawania im nowego życia. – mówią przedstawiciele jednego z grantobiorców -Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Granty w wysokości 12 000 zł zostały przyznane na wydarzenia związane z promocją idei zero waste i circular economy oraz służące uruchamianiu i wspieraniu kawiarenek naprawczych w istniejących już miejscach aktywności lokalnej i spotkań mieszkańców.

W tej edycji organizatorzy chcą trafić z ideami zero waste i gospodarki obiegu zamkniętego również do takich środowisk, które z różnych względów mają utrudniony dostęp do informacji albo do miejsc dostosowanych do ich potrzeb. Dlatego celem kawiarenek będzie również włączanie osób z różnymi niepełnosprawnościami, np. za pomocą dostarczenia osobom głuchym takich materiałów dotyczących idei zero waste, które będą dla nich zrozumiałe i czytelne. Kawiarenki będą też organizowane w taki sposób, aby zapewnić dostęp bez barier tym mieszkańcom Łodzi, którzy mają trudności z poruszaniem się.

W ramach drugiej edycji programu „NaprawiaMY z Veolią” działania rozpoczną:

Kawiarenka Naprawcza „Piotrkowska 17” – liderem koalicji realizującej projekt jest Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych  . W skład partnerstwa wchodzą: Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja-TY-My”, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych oraz dziennikarze, specjaliści od tapicerstwa, kosmetyków, nadawania drugiego życia rzeczom, plastycy, przedstawiciele innych organizacji.

 

Wydarzenia będą się odbywać w Galerii Twórczości „Piotrkowska 17” oraz w stworzonej w ramach projektu pracowni naprawczej.

 

Planowane działania to między innymi dyżury ekspertów w dziedzinach takich jak biżuteria, stolarstwo, krawiectwo, tapicerstwo. Będzie również możliwość naprawy sprzętu rehabilitacyjnego. Odbędą się także spotkania online ze specjalistami zero waste. Powstaną również filmy instruktażowe jak nadać drugie życie wybranym przedmiotom oraz wystawa prac powstałych w ramach projektu.

 

Kawiarenka Naprawcza w Miejscu Spotkań na zawsze – liderem koalicji realizującej projekt jest Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani. W skład partnerstwa wchodzą: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Szymon Bujalski – dziennikarz dla klimatu, Grupa nieformalna Moje Podwórko oraz firma AkzoNobel.

Miejscem w którym powstanie kawiarenka naprawcza jest Społeczny dom kultury Miejsce Spotkań, który znajduje się w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9.

W ramach projektu odbędą się warsztaty dotyczące między innymi zastosowania idei zero waste w przygotowaniach do świąt, naprawy ubrań, rowerów i instrumentów, a na ich podstawie zostaną przygotowane filmy, które będą dostępne w internecie.

 

Sąsiedzka „re-pasja” w 502 – liderem koalicji realizującej projekt są Widzewskie Domy Kultury (Dom Kultury „502”), a w jej skład wchodzą również Fundacja na Rzecz Edukacji i Kultury „Ei-Ka”, Wolontariusze z fundacji „Ei-Ka” oraz Seniorzy z Centrum Aktywnego Seniora.

Miejscem, w którym planują zorganizować kawiarenkę naprawczą, jest sala w Domu Kultury „502”, na  ul. Sacharowa 18 w Łodzi.

Planowane działania to między innymi warsztaty  „Recykling w stylu boho” poświęcone tworzeniu dekoracji oraz przedmiotów codziennego użytku, z wykorzystaniem materiałów „z odzysku”, a także darów natury.  Powstaną również krótkie filmy pokazujące proste sposoby na ponowne wykorzystanie raz już użytych przedmiotów oraz tworzenie zdrowych dla środowiska zamienników chemii domowej.  Odbędą się różne spotkania, między innymi z Weroniką Banaś, multidyscyplinarną projektantką, której  głównym celem jest zrównoważony rozwój i innowacje w projektowaniu i materiałach. Relacje z wydarzeń będzie można znaleźć na blogu kawiarenki.

Kawiarenka idei „zero waste” – liderem koalicji realizującej projekt jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki. W skład partnerstwa wchodzą Spółdzielnia Socjalna Fado , Fundacja Subsidium, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Biblioteka.

Kawiarenka naprawcza powstanie w Siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Łodzi, przy ulicy Nawrot.

Działania kawiarenki będą skierowane głównie dla osób z niepełnosprawnościami, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i osób głuchych, podopiecznych PZG. Ważnym celem projektu jest przygotowanie materiałów dotyczących idei zero waste, które będą dostępne i czytelne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Organizowane będą spotkania z zakresu praktycznego wykorzystania pustych opakowań, czy starych koszulek bawełnianych. Tematyka warsztatów to między innymi dywan ze starych ubrań, obraz z tkaniny, kartki wielkanocne z wykorzystaniem resztek materiałów papierniczych oraz nadanie drugiego życia przedmiotom, które wybiorą uczestnicy.

Działania w ramach kawiarenek rozpoczną się już w grudniu i potrwają do marca 2021. O poszczególnych wydarzeniach w kawiarenkach będziemy informować na stronie i Facebooku programu: https://www.kawiarenkinaprawcze.pl/oraz https://www.facebook.com/KawiarenkiNaprawcze/

 

Celem programu „NaprawiaMY z Veolią” jest rozwijanie w twórczy sposób idei kawiarenek naprawczych (repair cafe) oraz promocja idei zero waste i circular economy (gospodarki o obiegu zamkniętym). To pierwszy w Polsce Program, w ramach którego przyznawane są granty na organizację kawiarenek. Pierwsza edycja projektu zakończyła się ogromnym sukcesem. Powstało 10 kawiarenek naprawczych w różnych miejscach Polski.

 

Program „NaprawiaMY z Veolią” został zainicjowany przez Fundację Veolia Polska, jego realizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.