raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
23.05.2023

Działamy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego miasta

Ciepło hybrydowe znaczy odporne za zmiany

Kryzys paliwowy był jednym z najczęstszych tematów ostatniego roku. Sytuacja na światowych rynkach paliw pokazała, że rozwiązaniem na budowanie bezpieczeństwa energetycznego jest hybrydyzacja źródeł energii.

Celem grupy Veolia jest skupienie się na całkowitym wyeliminowaniu węgla ze swojego miksu paliwowego do 2030 roku, mając na względzie różnorodność źródeł energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i osiągnięciu neutralności klimatycznej w 2050 r. Veolia prowadzi działalność edukacyjną w obszarze ochrony środowiska oraz konsekwentnie realizuje plan na rzecz poprawy bioróżnorodności na zarządzanych przez siebie terenach.

23.05.2023