raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
23.05.2023

Działamy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego miasta

Działamy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego miasta

Bezpieczeństwo i ciągłość dostaw

Bezpieczeństwo energetyczne kraju, miasta i jego mieszkańców to temat szeroko dyskutowany szczególnie w kontekście wyzwań klimatycznych stawianych przed sektorem energetyki w Polsce oraz wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Dlatego podstawowym celem Veolii Energii Łódź jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła do naszych odbiorców.

Dekarbonizacja i dywersyfikacja paliw

Kryzys energetyczny jest dla nas dodatkowym bodźcem do wdrażania rozwiązań mających na celu dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego i oparcie produkcji ciepła i energii elektrycznej o zróżnicowany zestaw paliw. Niezależnie od koniecznej transformacji klimatycznej, prowadzimy prace nad nowymi projektami, które potencjalnie będą mogły wykorzystywać w systemie ciepłowniczym rozproszone źródła energii, nowe paliwa oraz odzysk i magazynowanie ciepła. Cały czas musimy jednak brać pod uwagę istniejące ograniczenia, które wpływają na stabilność produkcji ciepła na skalę jak dla naszego miasta, a tym samym na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców Łodzi.

Wyzwania klimatyczne postawione przed nami wymagają osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. To kontynuacja procesów rozpoczętych w latach 90. i prowadzących do znacznego zmniejszenia emisji pyłów, tlenków azotu i siarki z elektrociepłowni w Łodzi. Teraz głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla. Veolia Energia Łódź obecnie przeprowadza proces dekarbonizacji, a do 2030 roku planuje zmniejszyć emisje CO2 o 2/3.

To jednak tylko pierwszy krok w naszej transformacji ekologicznej. Paliwa kopalne, takie jak gaz ziemny, zostaną zastąpione biometanem lub wodorem po okresie przejściowym. Nasza misja „Odnawiamy zasoby świata” opiera się na wizji efektywnego wykorzystywania zasobów i ponownego przetwarzania odpadów jako źródła energii. Ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w naszej produkcji do 2050 roku.

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to jedno z głównych paliw przyszłości. To nie tylko jej niemarnowanie, ale również, optymalne jej wykorzystanie. Po stronie odbiorców kryzys energetyczny spowodował wzrost zainteresowania efektywnością zarówno z uwagi na możliwe braki w dostępności do paliw, jak i ich ceny. Po stronie producenta i dostawcy ciepła i energii elektrycznej, jakim jest Veolia Energia Łódź, efektywność jest stałym elementem wszystkich procesów – od poszukiwania jak najbardziej efektywnych sposobów produkcji, poprzez ograniczenie strat na przesyle ciepła, po dostosowanie jego dostawy do rzeczywistych potrzeb odbiorcy. To również odzysk energii zarówno z procesów przemysłowych, kanalizacji czy wentylacji. Należy również pamiętać, że produkcja ciepła i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach odbywa się w kogeneracji, a więc jednym procesie, który w odróżnieniu do produkcji rozdzielnej ciepła i prądu zużywa o 30% mniej paliwa. Obecnie kogeneracja jest istotnym atutem krajowej energetyki w procesie transformacyjnym.

Ważnym elementem efektywnego systemu ciepłowniczego jest Hubgrade – centrum zarządzania energią. To miejsce, gdzie specjaliści z zakresu eksploatacji węzłów ciepłowniczych wyposażeni w inteligentne narzędzia informatyczne, dzięki danym pozyskiwanym z systemu telemetrii, na bieżąco monitorują pracę całego systemu. Natomiast zastosowanie Internetu Rzeczy w ciepłowniczych urządzeniach pomiarowych pozwala gromadzić, monitorować i przetwarzać dane w sieci internetowej, a następnie wykorzystywać je do efektywnej obsługi dostaw ciepła systemowego do klientów. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań dane odczytywane są co godzinę, co pozwala na monitorowanie i bardzo szybkie reagowanie na pracę węzła, zanim odczuje to klient. Pozyskanie danych z taką częstotliwością pozwala na optymalizację pracy węzła cieplnego oraz zapewnienie dostaw adekwatnie do zapotrzebowania, a co za tym idzie, przynosi wymierne korzyści odbiorcom ciepła systemowego.

  

Łódzka sieć preizolowana


Veolia Energia Łódź systematycznie inwestuje również w rozwój i modernizację łódzkiej sieci ciepłowniczej. Ma to na celu ograniczenie możliwości występowania awarii oraz ograniczenie strat na przesyle ciepła, co ma też przełożenie na redukcję emisji CO2. Modernizacja sieci ciepłowniczej jest prowadzona w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa łódzkiego. Efektem 7-letniego programu ZIT (w latach 2017–2023) jest wymiana blisko 70 km sieci ciepłowniczych z lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Dzięki temu projektowi o 110,0 TJ/rok zmniejszono zużycie energii pierwotnej, o 18 000 t CO2/rok nastąpił spadek emisji gazów cieplarnianych, a redukcja pyłów to 1,7 t/rok. Również tutaj widoczny jest proces dekarbonizacyjny – realizacja projektu spowodowała roczne ograniczenie zużycia węgla o 5 500 ton, co odpowiada rocznemu zużyciu tego paliwa przez 1 500 użytkowników domowych pieców węglowych.

Obecnie prawie 70% łódzkiej sieci ciepłowniczej jest wykonane w nowoczesnej technologii preizolowanej z systemem alarmowym.

Bezpieczne środowisko pracy

W Veolii tworzymy środowisko pracy, w którym bezpieczeństwo jest integralną częścią sposobu prowadzenia biznesu.

 

23.05.2023