raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
04.02.2020

Coroczne spotkanie z klientami

Veolia Energia Łódź była gospodarzem corocznego spotkania z przedstawicielami Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych w Łodzi. Podczas spotkania, prezentowaliśmy tematy będące osią współpracy pomiędzy spółką dostarczającą ciepło systemowe i usługi okołociepłownicze a jej głównym klientem w tym poprawa efektywności energetycznej budynków. Innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez Veolię dotyczyły m.in. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w modelu zasilania obiektu.

Spółka zaprezentowała także projekt Nowej Energii dla Łodzi tj. stopniowej dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego. Spotkania ze spółdzielcami są ważnym elementem komunikacji oraz budowy partnerskich relacji z kluczowymi klientami w Łodzi.

 

04.02.2020