raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Zobacz wizualizację Zakładu Odzysku Energii

Zakład Odzysku Energii w elektrociepłowni EC4 to nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów (ITPO).

Zakłady Odzysku Energii na świecie

  • odzyskują energię z pre-RDF, tj. nierecyklingowalnych frakcji resztkowych pozostałych po przetworzeniu odpadów komunalnych
  • przyczyniają się do ograniczania składowania odpadów
  • stabilizują koszty gospodarki odpadami
  • wytwarzają ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców
  • ITPO są standardem w Europie, zwłaszcza w Skandynawii słynącej z rygorystycznego podejścia do ochrony środowiska

Zastosowane w ZOE technologie to tzw. najlepsze dostępne europejskie technologie BAT (Best Available Technology) – rozwiązania sprawdzone, bezpieczne i odpowiadające skali potrzeb, zgodne z przepisami środowiskowymi. ZOE będzie certyfikowany wg standardów zrównoważonego projektowania i ekologicznego budownictwa BREEAM. Jest to jedna z najczęściej stosowanych w Europie metod oceny budynków przemysłowych pod kątem ich ekologiczności i przyjazności środowisku naturalnemu.