raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
12.04.2021

Zawiadomienie

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Elektrociepłowni nr 4 Veolia Energia Łódź S.A. przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 w Łodzi, działka ew. nr 56/222 w obrębie W-32, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi dysponuje dokumentacją dotyczącą ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie znajduje się na stronie BIP UM Łodzi pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/ sygnatura sprawy DPRG-UA-I.6740.22.2020 659125.GCz.