raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

W jaki sposób będą oczyszczane spaliny w zakładzie odzysku energii?

Łódzki Zakład Odzysku Energii dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii nie będzie uciążliwy dla mieszkańców. Zostanie zaprojektowany oraz wybudowany zgodnie z europejskim standardem najlepszych dostępnych technik (BAT). Oznacza to najbardziej nowoczesny stopień rozwoju danej działalności oraz ograniczenie do minimum emisji zanieczyszczeń. Zupełnie wyjątkowe dla tej branży jest poddanie zakładu już na etapie projektowania rygorystycznemu audytowi do certyfikatu środowiskowego BREEAM.

Dzięki odpowiednio dobranym parametrom technologicznym: wysokiej temperaturze (ok. 1000o C) oraz zaawansowanym systemom oczyszczania spalin zakład będzie praktycznie bezemisyjny. Poziom emisji z komina po przejściu spalin przez zaawansowany technologicznie system ich oczyszczania jest porównywalny z emisją, jaka powstaje przy spalaniu gazu ziemnego, np. w kuchenkach domowych.

W łódzkim zakładzie spaliny będą oczyszczane metodą półsuchą, polegającą na dodaniu substancji pochłaniających. W instalacji będzie zastosowany system DSC – zapewniający automatyczną kontrolę procesu oraz ciągły monitoring. W przypadku przekroczenia ustawowych norm oraz czasu ich występowania następuje automatyczne wyłączenia zakładu. Jeżeli przekroczenia emisji występują częściej niż ściśle określona liczba godzin w roku, zostaje wydana decyzja administracyjna o zamknięciu.

Gazy w zakładzie odzysku energii w Łodzi będą przechodziły kolejno przez:

  • kocioł odzysknicowy,
  • instalację oczyszczania spalin,
  • wentylator wyciągowy spalin,
  • komin odprowadzający.

Aby spełnić wysokie standardy w łódzkim zakładzie zostaną zastosowane najpierw tzw. metody pierwotne redukcji emisji do powietrza, czyli rozwiązania obniżające ilość powstających zanieczyszczeń, zapewniając tym samym możliwie korzystny skład spalin surowych przed oczyszczaniem.

Podstawowe elementy systemu oczyszczania spalin to:

  • odazotowanie metodami pierwotnymi oraz wtórną metodą selektywnej niekatalitycznej lub katalitycznej redukcji tlenków azotu,
  • oczyszczanie metodą suchą przy wykorzystaniu wodorowęglanu sodu połączone z metodą strumieniowo-pyłową z wykorzystaniem węgla aktywnego (celem redukcji kwaśnych zanieczyszczeń, pyłów, metali ciężkich oraz dioksyn i furanów),
  • odpylanie z wykorzystaniem filtra tkaninowego.

System ten będzie kontrolowany 24 godziny na dobę zarówno przez służby własne zakładu, jak i przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Veolia Energia Łódź  szczególną wagę przywiązuje do monitorowania emisji w trybie ciągłym. Mieszkańcy Łodzi będą mogli sprawdzać poziom emisji za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Dodatkowo bieżący poziom emisji będzie udostępniany w czasie rzeczywistym na specjalnej tablicy świetlnej zlokalizowanej w pobliżu zakładu odzysku energii.

13.04.2021