raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Na jakim etapie znajduje się budowa łódzkiego Zakładu Odzysku Energii? Na kiedy planowane jest oddanie go do użytku?

Pomysł wybudowania w Łodzi instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO) w nie jest nowy. Już w 2006 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze nad projektem budowy takiego obiektu – pomysłodawcą było miasto Łódź. Budowa takiej instalacji była przewidziana w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami już w 2010 roku, podobnie jak budowa tego typu zakładów w Szczecinie, Białymstoku, Krakowie, Gdańsku, Koninie, Bydgoszczy oraz innych metropoliach polskich jako cześć nowoczesnego systemu zarządzania infrastruktura miejską. Większość tych obiektów została już wybudowana lub obecnie jest w trakcie budowy.

Miasto Łódź uzyskało w 2010 roku decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Decyzja dotyczyła terenu obecnie należącego do elektrociepłowni. Działka, na której miała powstać instalacja jest obecnie własnością Veolii Energii Łódź.

Na mocy umowy zawartej z Miastem Veolia uzyskała również decyzję środowiskową. Cesja pozwoliła samorządowi odzyskać poniesione środki wydane na jej przygotowanie. Obowiązująca decyzja środowiskowa wydana została dla konkretnej lokalizacji – tj. działki znajdującej się na terenie istniejącej elektrociepłowni EC4. Uzyskanie decyzji środowiskowej było poprzedzone wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko, jak również konsultacjami społecznymi.

Niezrealizowanie systemu instalacji termicznego przekształcania odpadów w ilości równoważącej podaż i popyt zachwiało równowagą rynkową i eskalacją cen za odpady, czego boleśnie doświadczyli mieszkańcy tych miast, w których instalacje do odzysku energii z odpadów nie istnieją. Pandemia COVID-19 tylko pogłębiła kryzys na rynku odpadowym pokazując m.in., na jakie przeszkody napotyka system recyklingu.

W maju 2019 roku Veolia Energia Łódź złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wpisanie instalacji termicznego przekształcania odpadów do Planu inwestycyjnego w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Na początku 2020 roku Veolia ogłosiła zamiar rozbudowy elektrociepłowni EC4 o instalację wykorzystującą frakcje resztkowe powstałe po procesach recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego (paliwo alternatywne zwane pre-RDF).

Obecnie proces administracyjny poprzedzający budowę zakładu odzysku energii jest w toku. Trwa postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę oraz ponownej oceny oddziaływania zakładu na środowisko. Wydana decyzja środowiskowa zawiera obligatoryjną klauzulę o konieczności przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Postępowanie realizowane jest zgodnie z procedurami administracyjnymi przewidzianymi dla takich inwestycji, w oparciu o harmonogram przewidziany zarówno dla tej inwestycji, jak i dla całego programu dekarbonizacji i transformacji łódzkich elektrociepłowni.

Etapy projektu to:

  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • pozwolenie na budowę,
  • budowa,
  • pozwolenie na użytkowanie,
  • pozwolenie zintegrowane,
  • eksploatacja.

Inwestor podjął decyzję o realizacji projektu w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, co jest zgodne z obecnym stanem prawnym.

Warunki zabudowy to jeden z etapów procedury administracyjnej poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Veolia jest gwarantem realizacji procesu stopniowej dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego. W ramach tego procesu realizowane są prace związane z inwestycją w Zakład Odzysku Energii, jak i wstępne prace związane z projektem budowy bloku parowo-gazowego (CCGT).

Prace nad projektem postępują zgodnie z założonym  harmonogramem.

Nieodłączną częścią projektu jest transparentny dialog społeczny, który jest elementem postępowania administracyjnego powadzonego między innymi podczas postępowania środowiskowego.

Realizacja zakładu odzysku energii potrwa 36 miesięcy.

13.04.2021