raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Jakie rozwiązania przeciwdziałające awariom i pożarom będą zastosowane w łódzkim zakładzie odzysku energii?

Przypadki pożarów w instalacjach termicznego przekształcania odpadów są bardzo rzadkie. Tego typu zakłady są wyposażone w skuteczne i sprawdzone systemy przeciwpożarowe. Odpady trafiające do specjalnego bunkra są stale monitorowane kamerami termowizyjnymi, które automatycznie wykrywają każde najmniejsze zarzewie pożaru. System działek wodnych oraz wytwornic piany skutecznie gasi źródło potencjalnego pożaru.

Do tej pory nie zaobserwowano żadnego pożaru w polskich zakładach odzysku energii.  W 2019 roku zapaliły się odpady w hali wyładunkowej instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w Dąbrowie Górniczej. Dzięki zaawansowanemu systemowi gaśniczemu w hali wyładunkowej zarzewie pożaru natychmiast zostało ugaszone, a instalacja nie miała nawet przerwy w pracy.

W zakładzie odzysku energii na terenie bunkra do magazynowania paliwa będą zainstalowane kamery termowizyjne. Każdy najmniejszy pożar jest natychmiast sygnalizowany i od razu następuje akcja gaśnicza z użyciem armatek ręcznych.

W przypadku ewentualnej awarii instalacja zostanie automatycznie odstawiona i wyłączona. W takich przypadkach zostaje zatrzymane podawanie paliwa, a jego resztka znajdująca się w piecu będzie dopalona za pomocą palników gazowych lub olejowych, które zapewnią wysoką temperaturę spalania na poziomie minimalnym 850° C. Procedura awaryjnego odstawienia i zatrzymania instalacji zapobiega niekontrolowanym emisjom spalin do atmosfery.

Ryzyko każdej awarii najlepiej ogranicza przestrzeganie rygorystycznych zasad i procedur eksploatacji oraz konserwacji. Veolia posiada bogate doświadczenie w termicznym przetwarzaniu odpadów, eksploatuje ponad 60 tego typu instalacji: najwięcej we Francji – 38 (m.in. w Paryżu) i Wielkiej Brytanii – 11 (m.in. w Londynie).

Poprzez profesjonalny odzysk energii w zakładzie zmniejszy się ilość pożarów składowanej frakcji kalorycznej w tymczasowych magazynach w województwie łódzkim. Pożary składowisk to prawdziwa katastrofa ekologiczna. Emitują one do atmosfery niekontrolowane gigantyczne ilości niebezpiecznych związków chemicznych do atmosfery.

W 2019 roku w Polsce zanotowano ponad 200 pożarów składowisk odpadów. Podczas pożaru składowiska w Zgierzu, do którego doszło w maju 2018 roku, przez tydzień walczyło z ogniem ponad 1000 strażaków. W 2020 roku w samej Łodzi zlikwidowano aż 357 nielegalnych wysypisk śmieci.

13.04.2021