raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Jakie korzyści przyniesie Łodzi zakład odzysku energii?

Rozbudowa elektrociepłowni EC4 przy ul. Andrzejewskiej o instalację termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii pod nazwą Zakład Odzysku Energii przyniesie korzyści wszystkim:

  • miastu – w Łodzi i województwie zostanie rozwiązany problem odpadów nierecyklingowalnych,
  • mieszkańcom – z odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania powstanie atrakcyjna cenowo energia, ustabilizują się również ceny z odbiór śmieci,
  • środowisku – zmniejszy się udział węgla w produkcji energii o ponad 120 tys. ton rocznie, czyli o ok. 2000 wagonów, co przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów, dwutlenków siarki, tlenków azotu.

Planowana inwestycja wpisuje się w „Ekopakt dla Łodzi” ogłoszony 3 stycznia 2020 roku przez łódzki samorząd. Poprawa jakości powietrza i efektywna gospodarka odpadami to dwa z pięciu strategicznych kierunków tego dokumentu.

13.04.2021