raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Jaka technologia spalania będzie zastosowana w zakładzie odzysku energii?

W łódzkim zakładzie paliwa alternatywne pre-RDF będą przekształcane na energię w technologii rusztowej. Ta technologia jest stosowana w 95% wszystkich tego typu zakładów na świecie. Jest sprawdzona pod względem środowiskowym oraz bezawaryjna.

W zakładzie zostaną zastosowane najlepsze dostępne techniki przetwarzania paliwa oraz oczyszczania spalin, tzw. BAT (Best Available Techniques).

13.04.2021