raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
15.03.2021

Jak zakłady odzysku energii mają się do recyklingu i wysiłków służących segregacji odpadów?

Segregowanie i odzysk odpadów są najkorzystniejszą metodą dla środowiska i dla ludzi. Ale nie wszystkie odpady poddają się tej metodzie. Selektywna zbiórka śmieci jest bardzo istotnym elementem efektywnie prowadzonej gospodarki odpadowej, dlatego w dalszym ciągu powinna być propagowana wśród mieszkańców. Do sortowni powinny trafiać odpady komunalne resztkowe. Następnie wysortowane z nich będą odpady nadające się jeszcze do dalszego wykorzystania. Na końcu do przetworzenia na energię trafiać będzie tylko pre-RDF, czyli resztki,  z którymi już nic nie można zrobić. I to właśnie z tych resztek odzyskamy energię dla naszego miasta. Dlatego zakłady odzysku energii są doskonałym uzupełnieniem recyklingu. W odróżnieniu od składowisk – unieszkodliwiają odpady, nie generując przy tym toksycznych spalin.

Gwarancja używania w Zakładzie Odzysku Energii wyłącznie odpadów, których nie da się wcześniej odzyskać i poddać recyklingowi wynika z założeń technologicznych. Jest on zaprojektowany wyłącznie do wykorzystania odpadów nierecyklingowalnych pre-RDF.

System gospodarki odpadami w Łodzi uwzględnia selektywną zbiórkę odpadów, a następnie wysegregowanie frakcji energetycznej po recyklingu wartościowych materiałów. Zgodnie z polskimi przepisami od 1 stycznia 2016 r. składowanie odpadów, które  nie nadają się do recyklingu, jest zakazane i obarczone bardzo wysokimi karami.

15.03.2021