raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Jak będzie wyglądał transport paliwa do Zakładu Odzysku Energii?

Do zakładu nie będą przyjeżdżać zwykłe śmieciarki. Planowana instalacja termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii nie będzie przetwarzał wszystkich odpadów zmieszanych. Najpierw zostaną one poddane sortowaniu w celu odzysku surowców i oddzieleniu części organicznej odpowiadającej za nieprzyjemny zapach. Pozostałości po tym procesie są odpadami pre-RDF (nienadającymi się do recyklingu), czyli tzw. resztkową frakcją kaloryczną. I to właśnie o z niej będziemy odzyskiwać energię w naszym zakładzie. Paliwo będzie dostarczane do zakładu ciężarówkami z zamkniętymi naczepami typu walking floor (z ruchomą podłogą). Takich samochodów z tabliczkami z napisem „odpady” jeździ po polskich drogach kilka tysięcy dziennie.

Na teren zakładu samochody będą wjeżdżać najpierw do hermetycznej hali rozładunkowej. Po jej zamknięciu  paliwo będzie wyładowywane do szczelnego bunkra.

Zgodnie z decyzją środowiskową transport będzie się odbywał wyłącznie w dni powszednie w ciągu dnia (od godziny 6 do 16), a przewidywana liczba transportów wyniesie do 40 pojazdów dziennie. Zgodnie z badaniami natężenia ruchu przeprowadzonymi w 2020 roku, spowoduje to wzrost natężenia ruchu na ul. Puszkina zaledwie o 0,24%.

Uruchomienie zakładu odzysku energii to również znaczny spadek zapotrzebowania elektrociepłowni na węgiel. Wykorzystanie paliwa alternatywnego w postaci pre-RDF zmniejszy ruch kolejowy do EC4 o 50 pociągów rocznie (2 tys. wagonów mniej). Równocześnie nastąpi spadek liczby pojazdów koniecznych do wywożenia popiołów i innych odpadów powstających w wyniku spalania węgla. Dlatego też rzeczywisty wzrost ruchu w chwili rozpoczęcia pracy przez zakład odzysku energii wyniesie od 30 do 40 pojazdów dziennie, czyli zwiększy się o ¼ procenta na ulicy Puszkina.

Po uruchomieniu kolejnej inwestycji – bloku gazowo-parowego i zamknięciu bloków węglowych 1 i 2, ruch kolejowy zmniejszy się o kolejne 158 pociągów rocznie (6341 wagonów). Równocześnie ruch mniejszy się o 9 pojazdów dziennie, które do tego czasu wywoziły odpady powstałe w wyniku spalania węgla.

13.04.2021