raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Jak będą zabezpieczone ścieki z Zakładu Odzysku Energii?

Tego typu zakłady posiadają zamknięte obiegi wody i ścieków. Ścieki technologiczne są zawracane i używane ponownie do procesów technologicznych, dzięki temu w ogóle nie trafiają do kanalizacji miejskiej.

W pierwszej kolejności zakład będzie retencjonował i wykorzystywał wodę deszczową. Dodatkowe ilości wody będą pobierane na cele technologiczne z łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.  Zakład będzie działał z zamkniętym obiegiem wody i nie będzie odprowadzał ścieków technologicznych do sieci kanalizacyjnej. Jedynymi ściekami odprowadzanymi z terenu instalacji w Łodzi będą ścieki bytowe pochodzące od pracowników.

Ścieki powstające w sytuacji awaryjnej (podczas normalnej pracy nie występują) będą odprowadzane do studni bezodpływowych, a następnie odbierane przez uprawnionego odbiorcę (wóz asenizacyjny) i wywożone do neutralizacji.

13.04.2021