raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Ile kosztuje budowa Zakładu Odzysku Energii i z czego będzie finansowana?

Zakład Odzysku Energii nie będzie jedyną inwestycją na drodze do pełnego przejścia łódzkiego systemu ciepłowniczego z węgla na alternatywne paliwa. To duży program inwestycyjny, zwany Nową Energią dla Łodzi. Rozważamy różne formy finansowania inwestycji – dłużne, kapitałowe, unijne, partnerstwa, w tym środki własne i kredyty. Ostateczny model finansowania inwestycji zostanie ustalony po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony naszych udziałowców. Żaden z nich nie zakłada jednak współfinansowania jej z budżetu miasta Łodzi. Należy zaznaczyć, że zainwestowanie środków prywatnego inwestora spowoduje, że miasto nie będzie angażować funduszy, które można wykorzystać w innych obszarach.

13.04.2021