Sprawdź jakość powietrza
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Ile energii wyprodukuje zakład odzysku energii? Dla ilu mieszkań?

Zakład odzysku energii wyprodukuje 0,5 miliona GJ ciepła rocznie, co pokryje 4% zapotrzebowania Łodzi na ciepło – dla ok. 20 000 mieszkań. Razem z biomasą daje to ok. 20% ciepła produkowanego bez udziału węgla.

W Łodzi jest ok. 680 tys. mieszkańców. Veolia Energia Łódź zaopatruje w ciepło systemowe 60% z nich, tj. 408 tys. Całe wyprodukowane ciepło systemowe zostanie wykorzystane w łódzkim systemie ciepłowniczym.

13.04.2021