raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Czy zakład odzysku energii wpłynie na ceny za odbiór śmieci w Łodzi?

Zakład Odzysku Energii w Łodzi nie będzie odzyskiwać energii ze zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących bezpośrednio z czarnych worków.

Obecnie miasto wydaje duże pieniądze na zagospodarowanie resztek odpadów, które pozostają po przeprowadzeniu recyklingu. Ponad 70 tysięcy ton tych resztek transportuje się np. do oddalonych od Łodzi instalacji (o ile mają one wolne moce przerobowe). Obecnie tego typu instalacje nie mają wolnych mocy, dlatego podnoszą ceny odbioru.

Sytuacja zmieni się wraz z powstaniem w Łodzi instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii na terenie elektrociepłowni EC4. Taki zakład jest sprawdzonym w innych krajach europejskich rozwiązaniem problemu frakcji resztkowej odpadów. Potwierdzają to także doświadczenia krajowe. Wszędzie, gdzie działają tego typu zakłady, odpady resztkowe zostają odebrane i przetworzone w odpowiedni sposób.

Problem odpadów, w tym również cen, wymaga rozwiązań systemowych, angażujących wszystkie podmioty uczestniczące w procesie powstawania i obiegu odpadów, od producentów, przez logistykę, po ostatecznego odbiorcę. Segregacja, stosowanie zasad zero waste, powtórne użycie surowców, wydłużanie życia przedmiotów, wreszcie zmniejszenie produkcji plastiku i istnienie odpowiedniej ilości zakładów recyklingu surowców wtórnych – to system naczyń połączonych. Zachwianie równowagi w którymkolwiek z ogniw tego systemu skutkuje konsekwencjami również finansowymi dla portfeli mieszkańców. Konieczne jest wprowadzenie wielu zmian w systemie produkcji, ale również w stylu życia. Oszczędne gospodarowanie zasobami, niemarnowanie ich to wyzwania ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Uruchomienie takiego zakładu ustabilizuje ceny odbioru śmieci dla mieszkańców Łodzi i województwa. Odzyskiwanie energii z odpadów jest bowiem tańsze w porównaniu z kosztami ich składowania.

Ponadto odpady składowane na wysypiskach stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi i środowiska – emitują szkodliwe substancje i są źródłem trudnych do opanowania pożarów. W 2019 roku w Polsce zanotowano ponad 200 pożarów składowisk odpadów. Podczas pożaru składowiska w Zgierzu, do którego doszło w maju 2018 roku, przez tydzień walczyło z ogniem ponad 1000 strażaków. W 2020 roku w samej Łodzi zlikwidowano aż 357 nielegalnych wysypisk odpadów.

13.04.2021