raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Czy Zakład Odzysku Energii wpłynie na ceny za ciepło i energię elektryczną w Łodzi?

Ceny ciepła i energii elektrycznej zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE). Zakładu Odzysku Energii będzie miał stosunkowo niedużą moc w stosunku do ogólnej wielkości produkcji ciepła systemowego w Łodzi. Wyprodukuje on 0,5 miliona GJ rocznie, co pokryje 4% zapotrzebowania miasta na ciepło. Dlatego dodatkowe przychody z zagospodarowania odpadów oraz oszczędności na opłatach za emisje CO2 i na opłatach za składowanie odpadów nie będą miały istotnego wpływu na cenę ciepła.

Największych korzyści należy się spodziewać w stabilizacji cen odbioru odpadów oraz w obszarze ekologii.

13.04.2021