raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Co oznacza termin dekarbonizacja i na czym to polega?

Zakład Odzysku Energii jest częścią olbrzymiego procesu inwestycyjnego i zmian systemowych, które doprowadzą łódzkie ciepłownictwo do całkowitej rezygnacji z węgla. „Dekarbonizacja” zatem to odejście od węgla, gdyż „carboneum” po łacinie to właśnie „węgiel”. Unijny cel to neutralna dla klimatu gospodarka do 2050 roku. Neutralna, czyli taka, która nie przyczynia się do podnoszenia temperatury na ziemi. Do tego konieczna jest dekarbonizacja, czyli rezygnacja z korzystania z węgla w procesie wytwarzania energii.

Dekarbonizacja łódzkiego systemu ciepłowniczego polega na efektywnym korzystaniu z surowców, ich niemarnowaniu oraz odzyskiwaniu i ponownym użyciu w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Temat dekarbonizacji jest kluczową częścią projektu Nowa Energia dla Łodzi. W jego ramach Veolia stopniowo ogranicza spalanie węgla w łódzkich elektrociepłowniach.

Celem projektu jest całkowita rezygnacja z węgla, a tym samym aż trzykrotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2).

Pierwszym etapem dekarbonizacji była rozbudowa elektrociepłowni EC4 przy ul. J. Andrzejewskiej o instalację biomasową. Wprowadzenie biomasy w 2011 r. spowodowało, że ok. 17% ciepła i energii elektrycznej z łódzkiej elektrociepłowni jest energią zieloną.

Inwestycja w Zakład Odzysku Energii w elektrociepłowni EC4 jest kolejnym etapem dekarbonizacji. W przypadku odzysku energii z odpadów możliwe będzie ogrzanie około 20 tys. mieszkań, a emisje dwutlenku węgla zmniejszą się o 12%.

Kolejną inwestycją dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego będzie blok parowo-gazowy, który powstanie również w elektrociepłowni EC4. Obniży on emisję dwutlenku węgla o kolejne 37%. Ostatnim etapem będzie wykorzystanie jako paliwa tzw. czarnego pelletu w elektrociepłowni EC3 przy ul. Pojezierskiej na łódzkich Bałutach. Naszym celem jest całkowite odejście od węgla w ciągu najbliższej dekady i neutralność klimatyczna w 2050 r.

W przyszłości gaz będzie miał 50-procentowy udział w produkcji energii w Veolii Energii Łódź. Przy dwukrotnie mniejszych emisjach podczas korzystania z tego paliwa w porównaniu z węglem – ograniczenia emisji dwutlenku węgla będą znaczące. Wykorzystanie biomasy i pre-RDF oznacza dalsze ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Zakładamy następujące udziały poszczególnych paliw w produkcji energii: gaz 49%, czarny pelet 29%, biomasa 12%, pre-RDF 9%, olej 1%. Pełna dekarbonizacja łódzkiego systemu ciepłowniczego to długi proces. Obok już wykonanych działań konieczne są dalsze inwestycje: rozbudowa elektrociepłowni EC4 o zakład odzysku energii i blok parowo-gazowy oraz wykorzystanie biomasy w postaci czarnego pelletu w elektrociepłowni EC3.

13.04.2021