raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Obwieszczenie o konsultacjach

Veolia Nowa Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 21 kwietnia 2021 roku w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Łodzi ukazało się następujące obwieszczenie numer DPRG-UA-1.6740.22.2020 659125.GCz o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Elektrociepłowni numer 4 w Łodzi: LINK.

Obwieszczenie jest dostępne również na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi: LINK.